Wednesday, 2 October 2019

 ગાંધી જયંતી ઉજવણી -૨૦૧૯ 
જીલ્લા શિક્ષણ અને તાલીમ ભવન નવસારીમાં બી.એડ.ના તાલીમાર્થીઓ અને વ્યાખ્યાતાઓ દ્વારા ગાંધીજયંતી ની ઉજવણી કરવામાં આવી હતી. જેની કેટલીક તસ્વીર અહી મુકવામાં આવેલ છે 

No comments:

Post a Comment